گفتار اول

۱- پروانه مونارک جزء بندپایان و گروه حشرات است پس می‌توان گفت دارای لوله گوارش و گوارش برون سلولی غذا ، تنفس نایدیسی ، گردش خون باز که در انتقال و تبادل گازهای تنفسی نقشی ندارد ، لوله‌های مالپیگی ، طناب عصبی شکمی ، چشم مرکب ، اسکلت خارجی ، دفاع غیر اختصاصی و لقاح داخلی است.

۲- پروانه‌های مونارک هر سال رفتار مهاجرت را از خود نشان می‌دهند به این صورت که از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس را می‌پیمایند.

۳- پروانه مونارک دارای یاخته‌های عصبی‌ای می‌باشد که با استفاده از آنها جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص داده و به سوی آن پرواز می‌کند.

۴- رفتار مهاجرت و تولید مثل فقط در پروانه‌های بالغ مونارک دیده می‌شود و فرم نوزاد کرمی شکل این جانور قادر به انجام رفتار مهاجرت و انجام تولید مثل نیست.

۵- مقدار قابل توجهی (نه مقدار کمی) از غذایی که می‌خوریم از گیاهان و جانوران اصلاح شده به دست می‌آید.

۶- نظم و ترتیب از ویژگی‌های مشترک بین همه جانداران است اما در همه جانداران شبیه به هم نمی‌باشد.

۷- هومئوستازی از ویژگی‌های اساسی همه موجودات زنده است پس در تمام جانداران تک سلولی و پرسلولی مشاهده می‌شود.

۸- رشد به معنای بزرگ شدن بدون بازگشت و یا اضافه شدن بخشهایی است که قبلاً مشابه‌اش در جاندار وجود داشته است و نمو به معنای عبور از یک مرحله زندگی به مرحله ای دیگر همراه با تشکیل بخش‌های جدید است پس می‌توان گفت تشکیل اولین شکوفه بهاری در یک درخت نشانه نمو و تشکیل دومین شکوفه بهاری نشانه رشد است.

۹- از نمونه های پاسخ به محیط می توان به تجمع اکسین در یک طرف ساقه گیاه که در معرض تابش نور نمی‌باشد اشاره کرد که منجر به خم شدن ساقه به سمت منبع نور می‌شود همچنین اوگلنا زمانی که در محیط فاقد نور قرار می‌گیرد کلروپلاست خود را از دست داده و به صورت مصرف کننده حیات خود را ادامه می‌دهد ، این آغازی تک سلولی در حضور نور فتوسنتز می‌کند.

۱۰- ویژگی تولید مثل جنسی مخصوص جانداران سالم و بالغ است مسلماً جانداران غیر بالغ و جانداران بالغی که عقیم‌اند(مثل گل مغربی تریپلوئید) نمی‌توانند تولید مثل جنسی داشته باشند.

۱۱- تولید مثل سبب بقای گونه می شود و روی بقای فرد تاثیری ندارد از طرفی هومئوستازی ، سازش با محیط ، رشد و نمو ، استفاده از انرژی و پاسخ به محیط مواردی‌اند که روی بقای جاندار اثرگذارند.

۱۲- به طور معمول از آمیزش بین دو جاندار از دو گونه مختلف یا جانداری زیستا حاصل نمی‌شود و یا جاندار به وجود آمده عقیم می‌باشد.

۱۳- در جانداران تک سلولی بافت ، اندام و دستگاه معنا ندارد.

۱۴- کره زمین به عنوان یک زیست کره از چندین زیست بوم تشکیل شده است که در هر زیست بوم چندین بوم سازگان وجود دارد.

۱۵- از نظر مقایسه تنوع جانداران ، زیست‌کره از زیست‌بوم و زیست‌بوم از بوم سازگان متنوع‌تر است.

۱۶- در بین سطوح مختلف حیات بالاترین سطحی که در آن حیات وجود دارد زیست‌کره است همچنین بالاترین سطحی که در آن عوامل غیره زنده نیز وجود دارند زیست‌کره است‌.

۱۷- پایین‌ترین سطحی که در آن حیات وجود دارد یاخته است.

۱۸- پایین‌ترین سطحی که در آن عوامل غیر زنده هم وجود دارند اجتماع است.

۱۹- بالاترین سطحی که در ایجاد اجتماع نقش دارد جمعیت است همچنین پایین‌ترین سطحی که در ایجاد اجتماع دارای نقش می‌باشد یاخته است.

۲۰- اندازه یک جمعیت همواره ثابت نمی‌باشد و عواملی مثل مهاجرت به بیرون و مرگ باعث کاهش اندازه و عواملی مانند تولد و مهاجرت به درون باعث افزایش اندازه جمعیت می‌شوند.

به بالای صفحه بردن