گفتار اول

۱- مواد زائد تولید شده در یک جاندار همواره نیتروژن‌دار نمی‌باشند مثلاً کربن‌دی‌اکسید یک ماده دفعی است اما نیتروژن‌دار نیست.

۲- مواد زائد نیتروژن‌دار تولیدشده از تغییر آمونیاک همواره سمیت کمتری نسبت به آمونیاک دارند ، جهت تولید فراوان‌ترین ماده دفعی آلی در ادرار ، در کبد شاهد مصرف کربن‌دی‌اکسید هستیم پس می‌توان گفت در کبد کربن‌دی‌اکسید هم تولید(طی تنفس یاخته‌ای) و هم مصرف می‌شود.

۳- هر چقدر میزان تجزیه آمینواسیدها و سوخت‌وساز نوکلئیک‌اسیدها بیشتر باشد مواد زائد نیتروژن‌دار بیشتری تولید می‌شود.

۴- توجه شود مایعات درون لوله گوارش ، درون مثانه ، مایع منی و واژینال جزء محیط داخلی بدن محسوب نمی‌شوند.

۵- نمی‌توان گفت تمام سلول‌های مجاور آب میان بافتی دارای هومئوستازی هستند زیرا آخرین لایه سلول‌های شاخیِ پوست مجاور آب میان‌بافتی و سلول‌های زنده قرار دارند ولی چون سلول‌های لایه شاخی مرده‌اند پس هومئوستازی ندارند.

۶- بسیاری از بیماری‌ها در انسان به دلیل به هم خوردن هومئوستازی به وجود می‌آیند مثلاً در دیابت شیرین غلظت گلوکز خوناب بیش از حد بوده و بدن برای رساندن میزان آن به حد نرمال با مشکل مواجه است.

۷- در صورتی که کلیه‌ها از نظر تولید هورمون اریتروپویتین پرکار شوند (مثلا سرطانی شدن سلول‌های درون‌ریز) این فرایند سبب افزایش بیش از حد تولید گویچه‌های قرمز می‌شود و در نتیجه هماتوکریت افزایش پیدا می‌کند.

۸- کلیه چپ نسبت به کلیه راست در موقعیت بالاتری قرار دارد پس دنده‌های انتهایی از بخش بیشتری از کلیه چپ نسبت به کلیه راست حفاظت می‌کنند.

۹- طبق شکل ۴ از فصل ۴ سال یازدهم غده پانکراس تقریباً در فضای بین دو کلیه قرار گرفته است.

۱۰- طبق شکل ۱ از فصل ۵ سال دهم مهره‌هایی از ستون مهره‌ها که در موقعیت پایین‌تر از کلیه‌ها قرار دارند نسبت به مهره‌هایی که بالاتر از کلیه‌ها قرار دارند قطورتراند.

۱۱- می‌توان گفت کپسول اطراف کلیه‌ها جزئی از نخستین خط دفاع غیر‌اختصاصی است‌.

۱۲- به جز کپسول اطراف کلیه‌ها که در متن کتاب درسی ساختار شفاف نامیده شده است ساختار‌های دیگری مثل قرنیه ، عدسی ، زلالیه ، مایع مفصلی ، ماده زمینه‌ای بافت پیوندی سست و لایه داخلی اووسیت ثانویه نیز شفاف هستند.

۱۳- علاوه بر کلیه‌ها که اطرافشان دارای بافت چربی‌اند اندام‌های دیگری نیز مثل قلب و کره چشم نیز طبق متن کتاب درسی در اطراف خود دارای چربی می‌باشند البته کتاب درسی فقط برای کلیه‌ها یکی از نقش‌های چربی را حفظ موقعیت کلیه و در نتیجه حفظ هم‌ایستایی بدن ، در نظر گرفته است.

۱۴- علاوه بر دنده‌ها ، کپسول و چربی اطراف کلیه که همگی به نوعی بافت پیوندی هستند و از کلیه‌ها حفاظت می‌کنند ماکروفاژهای بافتی نیز دارای نقش حفاظتی از کلیه‌ها هستند ، ماکروفاژها منشاء خونی (که نوعی بافت پیوندی است) دارند‌.

۱۵- قطر میزنای‌ها از بالا به پایین در حال کاهش است توجه کنید که چون کلیه چپ در موقعیتی بالاتر قرار دارد پس میزنای چپ هم نسبت به راست طویل‌تر است.

۱۶- بخش قشری کلیه‌ها دارای حجم کمتری نسبت به بخش مرکزی است همچنین حجم بخش قشری در مناطق نزدیک به ناف کلیه کمتر می‌باشد.

۱۷- در بین پاهای پودوسیت‌ها شکاف‌های باریک و متعددی وجود دارد اما در ساختار گلومرول منافذ بزرگ و متعدد دیده می‌شوند.

۱۸- با توجه به شکل ۶ از فصل ۵ سال دهم ، قطر مجرای جمع کننده از سمت قشر به مرکز کلیه در حال افزایش است.

۱۹- سرخرگ وابران پس از خروج از کپسول بومن دوشاخه می شود که یکی از این شاخه‌ها به سمت لوله‌های پیچ خورده نزدیک و دور رفته و شبکه مویرگی دوم یا همان دور‌لوله‌ای را تشکیل می‌دهد و شاخه دیگر به سمت هنله صعودی می‌رود.

۲۰- در مجاور بخش صعودی هنله فقط سرخرگ حاوی خون روشن وجود دارد اما در مجاور هنله نزولی سیاهرگ حاوی خون تیره نیز دیده می‌شود.

۲۱- قطر سرخرگ آوران بیشتر از وابران است بنابراین مقاومت در برابر جریان خون در آوران کمتر از وابران می‌باشد.

۲۲- سرخرگ آوران دارای مواد زائد بیشتری نسبت به وابران است.

به بالای صفحه بردن