گفتار دوم

۱- در عمل تراوش ، مواد برای ورود به درون کپسول بومن از دو لایه سلول و عبور می‌کنند :

🔺بافت سنگفرشی تک لایه مویرگ گلومرول.
🔺بافت پوششی جداره درونی کپسول بومن.

۲- در بخش غیر لوله‌ای نفرون (کپسول بومن) فقط فرایند تراوش مشاهده می‌شود در بخش لوله‌ای شکل نفرون این فرآیند دیده نمی‌شود.

۳- در بخش لوله‌ای شکل نفرون شاهد وقوع دو فرایند باز‌جذب و ترشح می‌باشیم .

۴- فرایند بازجذب ، هم در بخش لوله‌ای شکل نفرون‌ها و هم خارج از نفرون‌ها یعنی در مجاری جمع‌کننده مشاهده می‌شود.

۵- در یاخته‌های ریزپرزدار لوله پیچ‌خورده نزدیک شاهد وجود میتوکندری‌های زیادی هستیم در سلول‌هایی مثل اسپرم ، سلول‌های همراه در بافت آوند آبکش گیاهان و در پایانه آکسون نورون‌ها نیز شاهد وجود میتوکندری زیادی می‌باشیم.

۶- در پودوسیت‌ها همانند یاخته‌های شعله‌ای ، یاخته‌های ماهیچه‌ اسکلتی ، یاخته‌های نوروگلیا و یاخته‌های گیاهی در هنگام تورژسانس ، هسته در مجاورت غشا سلول قرار دارد.

۷- كليه‌هاى انسان برخلاف ماهى ، در طرفين ستون مهره قرار گرفته‌اند.

۸- پايين‌ترين ساختار خروجى از ناف كليه ، ميزناى بوده و سرخرگ كليوى در موقعيتى بالاتر قرار گرفته است.

۹- بافت چربى در اطراف كليه ، سرخرگ ، سياهرگ و ميزناى در خارج از كپسول كليه قرار دارد.

۱۰- بخش سلولیِ خون و پروتئین‌های خوناب وارد نفرون نمی‌شوند.

۱۱- راست روده در انتهای خود همانند میزراه دارای دو بنداره است ، بنداره داخلی که ماهیچه‌هایش صاف و غیر ارادی است و بنداره خارجی که دارای ماهیچه‌های اسکلتی و ارادی می‌باشد.

۱۲- در افراد مبتلا به دیابت چون سلول‌ها نمی‌توانند از گلوکز خوناب به مقدار کافی استفاده کنند یاخته‌ها برای تامین انرژی به سوزاندن چربی‌ها و پروتئین‌ها روی می‌آورند بنابراین در این افراد در صورت عدم کنترل بیماری میزان تولید مواد زائد نیتروژن‌دار نسبت به افراد سالم بیشتر است.

۱۳- افراد مبتلا به دیابت بی‌مزه دارای ادرار حجیم و کم‌رنگ هستند همچنین این افراد دچار کم آبی و تشنگی مداوم می‌شوند در بدن این افراد توازن آب و یون‌های بدن به هم می‌خورد.

۱۴- در ادرار افراد مبتلا به دیابت بی‌مزه برخلاف افراد مبتلا به دیابت شیرین گلوکز دیده نمی‌شود.

۱۵- محل ساخت و ترشح هورمون ضدادراری یکسان نیست.

به بالای صفحه بردن