گفتار دوم

۱- در لایه میانی همه سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها در کنار بافته ماهیچه‌ای بافت پیوندی نیز وجود دارد.

۲- سرخرگ‌ها باعث حفظ پيوستگى جريان خون و هدايت آن می‌شوند.

۳- سرخرگ‌هاى كوچك ، كشسانى كم داشته و ضخامت لايه ماهيچه صافشان بالاست.

۴- مقاومت سرخرگ‌هاى كوچك در برابر جريان خون ، در زمان انقباض از زمان استراحت بيشتر است.

۵- تغذیه نامناسب استفاده از دخانیات و داشتن استرس از جمله عوامل مشترک برای ابتلا به فشار خون بالا و ریفلاکس معده است.

۶- معمولاً یک سر شبکه‌های مویرگی به سرخرگ و سر دیگر آن ها به سیاهرگ ختم می‌شود ولی سه مورد استثناء در حد کتاب درسی وجود دارد که عبارتند از : شبکه اول مویرگی (گلومرول) در کلیه انسان که در یک‌سر خود به سرخرگ آوران و در سر دیگر خود به سرخرگ وابران ختم می‌شود ، مویرگ‌های کبدی که در یکسر خود به سیاهرگ باب و در سر دیگر خود به سیاهرگ فوق کبدی ختم می‌شوند ، شبکه‌‌‌های مویرگی واقع در آبشش ماهی‌ها که در یک سر خود به سرخرگ منشاء گرفته از سرخرگ شکمی ماهی و در سر دیگر خود به سرخرگ تشکیل دهنده سرخرگ پشتی ختم می‌شوند.

۷- لبه ياخته‌هاى پهن و نازك سنگفرشى ديواره مويرگ ، روى هم قرار گرفته است و در همان قسمت منافذى را ايجاد كرده است كه اندازه و تعدادشان با توجه به نوع بافت ، متغير است.

۸- در مويرگ‌هاى پيوسته ، ياخته‌هاى بافت پوششى با هم ارتباط تنگاتنگى دارند و اين نوع مويرگ در ماهيچه‌ها ، شش‌ها ، بافت چربى و دستگاه عصبى مركزى يافت می‌شود.

۹- منشاء روش حفاظتیِ سد خونی-مغزی در مغز و نخاع (بخش مرکزی دستگاه عصبی) وجود مویرگ‌های پیوسته در این بخش‌ها است.

۱۰- تمام انواع مویرگ‌ها در دور تا دور دیواره خود دارای غشای پایه هستند و این غشای پایه می‌تواند به شکل‌های مختلفی مثل ضخیم یا ناقص وجود داشته باشد.

۱۱- در مويرگ‌هاى منفذدار ، منافذ گسترده با لايه‌اى پروتئينى پوشيده شده‌اند و عبور مولكول‌هاى درشت را محدود می‌كنند. اين نوع مويرگ‌ها در كليه‌ها ، غدد درون‌ريز و روده موجوداند.

۱۲- عبور مواد از منافذ پر از آب بین یاخته‌های پوششی مویرگ‌ها همواره در جهت شیب غلظت بوده و نیازمند مصرف ATP نمی‌باشد.

۱۳- در مويرگ‌هاى ناپيوسته ، فاصله ياخته‌هاى پوششى بسيار زياد است و حفره ديده می‌شود ؛ مثل مويرگ‌هاى جگر و طحال و مغز استخوان.

۱۴- تبادل مواد در مويرگ‌ها به شكل‌هاى انتشار ، درون‌برى و برون‌رانى و جريان توده‌اى مشاهده می‌شود.

۱۵- محل یکسان شدن نیروی فشار خون و فشار اسمزی دورتر از سمت سرخرگی مویرگ‌ها و نزدیک به سمت سیاهرگی آن‌ها است.

۱۶- تلمبه ماهيچه اسكلتى ، دريچه‌هاى لانه كبوترى و فشار مكشى قفسه ى سينه به جريان خون در سياهرگ‌ها كمك می‌كند.

۱۷- تیموس هورمونی به نام تیموسین ترشح می‌کند که این هورمون در تمایز لنفوسیت ها دارای نقش است.

۱۸- لوزه‌ها ، تيموس ، طحال ، مغز استخوان و آپانديس كه مجموعاً به آنها اندام‌هاى لنفى می‌گويند ، مراكز توليد لنفوسيت‌ها هستند.

۱۹- تنظيم دستگاه گردش خون توسط اعصاب سمپاتيك ، پاراسمپاتيك و مراكز هماهنگى اين اعصاب در بصل النخاع و پل مغزى ، هورمون‌ها ، مواد گشاد كننده و تنگ كننده رگ و سازوكارهاى انعكاسى براى حفظ فشار خون سرخرگى صورت می‌گيرد.

۲۰- گیرنده حساس به فشار در دیواره رگ‌ها از نوع گیرنده های مکانیکی است و گیرنده‌های حساس به افزایش کربن دی‌اکسید و یون هیدروژن از نوع شیمیایی هستند.

به بالای صفحه بردن