گفتار سوم

١- خون تنها بافت پیوندی‌ است که ماده زمینه‌ای آن مایع است و خوناب (پلاسما) نامیده می‌شود.

۲- به کمک گریزانه می‌توان قسمت‌های مختلف یک محلول را از هم جدا کرد مثلاً به کمک این دستگاه می‌توان خوناب و یاخته‌های‌خونیِ تشکیل دهنده خون را از یکدیگر جدا کرد همچنین از این دستگاه در آزمایش دوم ایوری و آزمایش مزلسون و استال نیز استفاده شده است.

۳- وجود دریچه‌ها در رگ‌های خونی ، باعث یک‌طرفه شدن جریان خون می‌شود.

۴- مرکز تنظیم دمای بدن زیرنهنج (هیپوتالاموس) است . رگ‌های خونی با داشتن گیرنده‌های دمایی نيز به آن کمک می‌کنند.

۵- سلول‌های بنیادی مغز استخوان چندین نوع هستند که دو نوع آنها یعنی لنفوئیدی و میلوئیدی در تولید سلول‌های خونی نقش دارند.

۶- از انواع اختلالات مربوط به گلبول قرمز ، کم خونی وابسته به گلبول های قرمز داسی شکل ناشی از جهش در دگره مستقل از جنس نهفته که باعث تغییر شکل هموگلوبین می‌شود ، کم خونی ناشی از کمبود فوليك اسيد ، کم خونی ناشی از کمبود ویتامینB12( به علت هایی مثل آسیب مخاط معده) ،کم خونی ناشی از فقر آهن است.

۷- نوع ديگر اختلالات گلبول قرمز ، پرخونى است كه به افزايش خون‌بهر و افزايش غلظت خون مربوط می‌شود.

۸- پرخونى می‌تواند ناشی از کم رسیدن اکسیژن به بافت‌ها و در نتیجه افزايش ترشح هورمون اریتروپویتین و يا ناشی از وجود تومور در بخش‌های هورمون ساز کبد و کلیه باشد.

۹- در بيمارى هموفيلى و اختلال در عملكرد آنزیم پلاسمين ، شاهد اختلالات انعقادى هستيم.

۱۰- منابع تامین آهن و فولیک اسید یکسان است.

۱۱- ویتامین B۱۲ که یک ویتامین محلول در آب است در کولون توسط باکتری‌های هم‌زیست (در روده بزرگ) ساخته می‌شوند ، اما چون امکان جذب کامل این ویتامین‌ها در روده بزرگ وجود ندارد بخش زیادی از این ویتامین دفع شده و بنابراین در مدفوع نیز یافت می‌شود.

۱۲- ماکروفاژها که در بافت عمل فاگوسیتوز را انجام می‌دهند ، از مونوسیت‌های خون منشاء گرفته‌اند.

۱۳- ماکروفاژ های مستقر در کبد و طحال در از بین بردن گلبول های قرمز فرسوده و مرده نقش دارند.

۱۴- گویچه‌های قرمز “بالغ” و گِرده‌ها “فاقد هسته” اند.

۱۵- نوتروفیل‌ها معروف به نیروهای واکنش سریع هستند چون مواد دفاعی زیادی را حمل نمی‌کنند بنابراین سریعتر از سایر گلبول‌های سفید می‌توانند حرکت کنند.

۱۶- ائوزینوفیل‌ها به جای ذره‌خواری ، محتویات موجود درون دانه‌های خود را روی انگل‌ها می‌ریزند.

۱۷- وجود ویتامین K (محلول در چربی) و یون کلسیم (ضروری برای انقباض ماهیچه‌ی صاف رگ‌ها) در روند انعقاد خون و تشکیل لخته ضروری‌اند.

۱۸- عوامل مختل‌کننده گوارش چربی‌ها (مثل سنگ‌های کیسه صفرا) با تاثیر بر روند جذب ویتامین محلول در چربی K سبب اختلال در روند انعقاد می‌شوند.

۱۹- در یک فرد سالم و قبل از هرگونه آسیب بافتی پروترومبین و فیبرینوژن به صورت محلول در خوناب حضور دارند.

۲۰- پروترومبین و فیبرینوژن برخلاف پروترومبیناز توسط سلول‌های سالم ساخته می‌شوند.

۲۱- غدد پاراتیروئید و غده تیروئید در تنظیم میزان کلسیم خوناب نقش دارند پس اختلال در عملکرد این غدد می‌تواند با برهم زدن میزان کلسیم خوناب باعث اختلال در تشکیل لخته شوند.

۲۲- طبق شکل کتاب درسی ، گلبول‌های قرمز موجود درون لخته خون از نظر ظاهری نسبت به گلبول‌های قرمز دیگر دچار تغییر شکل شده‌اند.

به بالای صفحه بردن