گفتار دوم

۱- درباره صفات ثانویه جنسی می‌توان گفت :
◀️ بعد از بلوغ ایجاد می‌شوند.
◀️ صفات ثانویه چشمگیر باعث تمایز بعضی از افراد نسبت به افراد دیگر می‌شوند و به این ترتیب این صفات می‌توانند رقابت بین افراد را کاهش دهند.

۲- هر چقدر دم طاووس نر بلندتر و پرنقش و نگارتر باشد :
◀️ میزان سلامت و کیفیت غذایی جانور بیشتر است.
◀️ احتمال داشتن ژن‌های خوب و سازگار با محیط بالاتر است.
◀️ شانس پیروزی جانور در رقابت با سایر نرها در هنگام جفت‌یابی بیشتر است.
◀️ به دلیل داشتن صفات ثانویه جنسیِ چشمگیر ممکن است توجه شکارچی‌ها را بیشتر به خود جلب کرده و به همین دلیل احتمال بقای جانور کاهش پیدا می‌کند.
◀️ شانس داشتن تولیدمثل موفق یعنی تولید زاده‌های سالمِ بیشتر در آنها افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه شانس بقای نسل آنها نیز افزایش می‌یابد.
◀️ شانس انتخاب شدن به واسطه انتخاب طبیعی و همچنین انتخاب شدن توسط جنس ماده در آن ها افزایش می‌یابد.

۳- در بین گونه‌های مختلف جیرجیرک‌ها ، فقط در گونه‌ای از آنها انتخاب جفت بر عهده جیرجیرک نر می‌باشد نه تمام انواع آن‌ها.

۴- رفتار قلمروخواهی هزینه‌های زیادی برای فرد صاحب قلمرو دارد :
◀️ این رفتار با مصرف انرژی همراه است و فرد برای انجامش هزینه مصرف می‌کند.
◀️ ممکن است صاحب قلمرو به واسطه دفاع از قلمرواش باعث جلب توجه شکارچی شده و در معرض شکار شدن قرار گیرد.
◀️ اگر قلمروخواهی با رفتار تهاجمی همراه باشد امکان آسیب دیدن فرد وجود دارد.

۵- در رفتارشناسی با دیدگاه انتخاب طبیعی پژوهشگران برای پاسخ به پرسش چرائی (نه چگونگی!) رفتارها و اثر انتخاب طبیعی در شکل دادن به آنها پژوهش می‌کنند.

۶- بیشتر پستانداران نظام چند همسری دارند و بیشتر پرندگان مثل قمری خانگی تک همسرند در این نظام هر دو والد هزینه‌های پرورش زاده ها را می پردازند همچنین در این نظام جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم مساوی دارند.

۷- توجه داشته باشید که نظام جفت‌گیری چندهمسری تنها مربوط به افراد نر است.

۸- رفتار قلمروخواهی می‌تواند در یک جمعیت و برای دفاع از قلمرو در برابر افراد هم‌گونه و یا در یک جامعه زیستی و برای دفاع از قلمرو در برابر افراد گونه‌های دیگر صورت پذیرد.

۹- یک پرنده در ابتدا با آواز خواندن از ورود پرنده مزاحم به قلمرو خود جلوگیری می‌کند ولی ممکن است پرنده صاحب قلمرو برای بیرون راندن مزاحم به آن حمله نیز کند.

۱۰- جابجایی‌ای که اولاً طولانی باشد و ثانیاً رفت و برگشتی باشد مهاجرت نامیده می‌شود.

۱۱- مهاجرت رفتاری غریزی است که یادگیری نیز در آن نقش دارد برای مثال سارهایی که تجربه مهاجرت دارند بهتر از آنهایی که برای نخستین بار مهاجرت می‌کنند مسیر مهاجرت را تشخیص می‌دهند.

۱۲- لاک‌پشت‌های دریایی ماده پس از طی مسافت‌های طولانی برای تخم‌گذاری به ساحل دریا می‌آیند پس از تخم‌گذاری دوباره به دریا باز می‌گردند به نظر می‌رسد میدان مغناطیسی زمین در جهت‌یابی لاکپشت‌ها نیز نقش دارد.

۱۳- در زمان خواب زمستانی جانور به خواب عمیقی فرو می‌رود و یک دوره کاهش فعالیت را طی می‌کند که در آن :
◀️ دمای بدن
◀️ مصرف اکسیژن
◀️ تعداد تنفس جانور
◀️ نیاز جانور به انرژی کاهش
می‌یابد.

۱۴- پیش از ورود به خواب زمستانی جانور مقدار زیادی غذا مصرف می‌کند و در بدن آن چربی لازم به مقدار کافی ذخیره می‌شود تا هنگام خواب به مصرف برسد.

۱۵- جانورانی مانند برخی از لاک‌پشت‌ها که ساکن مناطق بیابانی هستند حتی وقتی که در آزمایشگاه قرار می‌گیرند و غذا و آب کافی نیز دریافت می‌کنند رکود تابستانی را نشان می‌دهند به همین علت رکود تابستانی را رفتاری ژنی می‌دانند.

به بالای صفحه بردن