گفتار سوم

١- جانوران از راه‌های گوناگون مانند تولید صدا ، علامت‌های دیداری ، بو و لمس کردن با یکدیگر ارتباط برقرار ساخته و اطلاعات مبادله می‌کنند و در نتیجۀ این ارتباط ، رفتار آنها تغییر می‌کند.

٢- جوجه کاکایی با لمس منقار والد با او ایجاد ارتباط و غذا درخواست می‌کند.

٣- صداي جیرجیرك نر ، اطلاعاتی مانند گونه و جنسیت را به اطلاع جیرجیرك ماده می‌رساند.

۴- وقتی زنبور کارگر منبع غذایی جدیدی پیدا می‌کند و به کندو باز می‌گردد ، اطلاعات خود درباره منبع غذایی را به زنبورهای دیگر با انجام حرکات ویژه‌ای نشان می‌دهد.

۵- هر چه حرکات زنبور کارگر درباره منبع غذایی طولانی‌تر باشد ، منبع غذایی دورتر است.

۶- زنبورهای کارگر شهد و گرده گل‌ها را جمع آوری کرده و به کندو می‌آورند.

٧- زنبورهای عسل گل‌هایی را گرده افشانی می‌کنند که شهد آنها قند فراوانی داشته باشد ؛ همچنین این گل‌ها با بازتاب نور فرابنفش خورشيد علائمى را ايجاد می‌كنند كه توسط زنبورها تشخيص داده و به سمت شهد آنها هدايت می‌شوند.

٨- زنبورهای عسل دارای چشم مرکب ، گیرنده‌های فرابنفش و حس بویایی قوی هستند.

٩- وقتی زنبور کارگر منبع غذایی جدیدی پیدا می‌کند و به کندو باز می‌گردد ، خیلی طول نمی‌کشد که تعداد زیادی زنبور کارگر در محل آن منبع غذایی دیده می‌شوند.

۱۰- گرده افشانی درخت آکاسیا توسط زنبورها صورت می‌گیرد ، وقتی گل‌های آکاسیا باز می‌شوند نوعی ترکیب شیمیایی تولید و منتشر می‌کنند که با فراری دادن مورچه‌های درخت آکاسیا مانع از حمله آنها به زنبورهای گرده‌افشان می‌شوند.

به بالای صفحه بردن