گفتار سوم

١- انواع كاربردهای زيست فناوری در كشاورزی :
◀️ توليد گياهان مقاوم در برابر آفت ها
◀️ اصلاح بذر برای توليد گياهان مطلوب
◀️ توليد گياهان مقاوم به خشكی و شوری
◀️ تنظيم سرعت رسيدن ميوه‌ها
◀️ افزايش ارزش غذايی محصولات
◀️ توليد گياهان مقاوم به علف‌كش‌ها

٢- مزيت توليد گياهان مقاوم به آفت‌ها : كاهش مصرف آفت‌كش‌ها و در نتيجه حفاظت از محيط زيست

٣- نحوه عملكرد پيش‌سم در داخل بدن حشره پس از خوردن گياهان مقاوم به آفت‌ها : پيش سم غيرفعال ، تحت تأثير آنزيم‌های گوارشی موجود در لوله گوارش حشره شكسته و فعال می‌شود. سم فعال شده باعث تخريب ياخته‌های لوله گوارش و سرانجام مرگ حشره می‌شود.

۴- چون جنس سم فعال شده در بدن حشرات ، پروتئينی می‌باشد ، پس پروتئازهاى لوله گوارش پرندگان بر روی آن اثر می‌گذارند.

۵- نحوه توليد گياه مقاوم به آفت :
◀️ جداسازی ژن مربوط به توليد سم از ژنوم باكتری
◀️ همسانه‌سازی ژن
◀️ انتقال ژن توليد سم به گياه مورد نظر
مثال : تاكنون با اين روش چند نوع گياه مقاوم مثل ذرت ، پنبه و سويا توليد شده‌اند.

۶- در ارتباط با آفت گیاه پنبه :
◀️ اين آفت ، نوزاد يا لارو حشره بوده كه به شكل كرم می‌باشد.
◀️ اين كرم ، به درون غوزه نارس پنبه نفوذ كرده و موجب آلوده شدن گياه می‌شود.
◀️ برای از بين بردن اين حشره به روش سنتی ، نياز به سم پاشی‌های متعدد می‌باشد زيرا آفت در معرض سم قرار نمی‌گيرد.

٧- ژن‌درمانی يعنی قرار دادن نسخه سالم يك ژن در ياخته‌های فردی كه دارای نسخه‌ای ناقص از همان ژن است.

٨- بعضی از انواع ديابت (ديابت شيرين نوع ١) را می‌توان بوسيله دريافت انسولين كنترل كرد (ديابت نوع ١ نوعی بيمارى خود ايمنی هستش و درمان نداره !!!).

٩- مزيت داروهای توليد شده به روش زيست فناوری : اين داروها ، برخلاف فراورده‌های مشابهی كه از منابع غيرانسانی تهيه می‌شوند ، پاسخ‌های ايمنی ايجاد نمی‌كنند.

۱۰- در ساختار پیش‌انسولین پیوند بین زنجیره B و C از طریق گروه آمین زنجیره C و گروه کربوکسیل زنجیره B برقرار می‌شود.

۱۱- در ساختار پیش‌انسولین بین زنجیره A و زنجیره B پیوند پپتیدی وجود ندارد.

١۲- روش‌های قبلی توليد واكسن شامل ضعيف كردن ميكروب‌ها ، كشتن آنها و يا غيرفعال كردن سموم خالص شده آنها با روش‌هايى خاص بود.

١۳- واكسن بايد بتواند دستگاه ايمنی را برای مقابله با عامل بيماری‌زا تحريك كند ، اما منجر به ايجاد بيماری نشود.

۱۴- ژن مربوط به آنتی‌ژن‌های سطحی عامل بیماری‌زا در میکروب غیربیماری‌زا برای انسان ، بیان می‌شوند نه در سلول‌های بدن انسان.

١۵- ویروس ایدز نوعی ویروس رنادار است و پس از ورود این ویروس به بدن از روی رنای آن دنا ساخته می‌شود.

به بالای صفحه بردن