ابیات زیر، به‌ترتیب، سرودۀ چه کسانی هستند؟ الف) تا زبر خاکی ای درخت تنومند مگسل از این آب و خاک ریشۀ پیوند ب) زور داری چون نداری علم کار لاف آن نتوان به‌آسانی زدن

گزینه یک

ابن حسام خوسفی، سنایی

گزینه دو

عطّار نیشابوری، خواجوی کرمانی

گزینه سه

ادیب‌الممالک فراهانی، مجد خوافی

گزینه چهار

ابن حسام خوسفی، جلال‌الدین محمد مولوی

گزینه 3

الف) ادیب‌الممالک فراهانی / ب) مجد خوافی، این ابیات از بخش‌های مربوط به کارگاه متن پژوهشی انتخاب شده‌اند.

به بالای صفحه بردن