ابیات زیر به‌ترتیب از چه کسانی هستند؟ «چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم که لسان غیب خوش‌تر بنوازد این نوا را بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد حاصل بی‌حاصلی نبود به‌جز شرمندگی»

گزینه یک

شهریار - سعدی

گزینه دو

حافظ - سعدی

گزینه سه

محمدحسین بهجت تبریزی - صائب

گزینه چهار

حافظ - صائب

گزینه 3

بیت اول بخشی از غزل معروف «علی ای همای رحمت»، سرودۀ محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به «شهریار» است و بیت دوم تصویر زیبایی است که صائب تبریزی سروده است.

به بالای صفحه بردن