ابیات زیر به ترتیب چند شبه‌جمله و جمله دارد؟ «آه که آن صدر سرا، می‌ندهد بار مرا صنما به چشم مستت، دل و جان غلام دستت می‌نکند محرم جان، محرم اسرار مرا به می خوشی که هستت، ببر اختیار مستان»

گزینه یک

سه، پنج

گزینه دو

دو، هفت

گزینه سه

سه، شش

گزینه چهار

دو، هشت

گزینه 4

گزینه 4: شبه جمله‌ها: آه ، صنما جمله‌ها: آه، می‌ندهد، می‌نکند، صنما، به چشم مستت، دل و جان غلام دستت (است) ، هستت، ببر

به بالای صفحه بردن