از بین گروه کلمات (قفا - غلغله‌زن - فرج - مهرکه - مفتاح) کدام واژه با غلط املایی نوشته شده است؟

گزینه یک

قفا

گزینه دو

غلغله زن

گزینه سه

مهرکه

گزینه چهار

مفتاح

گزینه 3

معرکه با این املا درست است.

به بالای صفحه بردن