از لحاظ نوع شعری، کدام گزینه "شعر سپید" به شمار می‌آید؟

گزینه یک

یادم آمد هان / داشتم می‌گفتم / آن شب نیز سورت سرمای دی بیدادها می‌کرد

گزینه دو

یا به قول خواهرم فروغ / دست‌های خویش را / در کدام باغچه / عاشقانه کاشتی؟

گزینه سه

آب را گل نکنیم / در فرودست انگار / کفتری می‌خورد آب / یا که در بیشۀ دور / سیره‌ای پر می‌شوید

گزینه چهار

دری که به باغ بینش ما گشودی / هزار بار خیبری‌تری است / مرحبا به بازوان اندیشه و کردار تو

گزینه 4

این تست براساس خودآزمایی درس «درسایه‌سار نخل ولایت» از کتاب فارسی 1، طرح شده است. در گزینۀ چهارم وزن شعرِ قدیم فارسی احساس نمی‌شود. برخلاف سه گزینۀ دیگر که مانند شعر قدیم فارسی وزنِ عروضی در آن‌ها احساس می‌شود.

به بالای صفحه بردن