«باد صبا» در کدام گزینه مفهومی متفاوت دارد؟

گزینه یک

صبا به لطف بگو آن غزالِ رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را

گزینه دو

تو را صبا و مرا آبِ دید شد غمّاز
وگرنه عاشق و معشوق رازدارند

گزینه سه

ای جان حدیث ما برِ دلدار بازگو لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود

گزینه چهار

کس نیارد برِ او دم زند از قصۀ ما مگرش باد صبا گوش گذاری بکند

گزینه 1

باد صبا در ادبیات غنایی پیک و پیام‌رسان میان عاشق و معشوق است که البته زیرکانه به سخن‌چینی و غمّازی هم می‌پردازد. در گزینه‌های 2و3و4 مفهوم سخن‌چینی و فاش‌کنندگی راز میان عشّاق را دارد اما در گزینۀ 1 فقط نقش اصلی‌اش را ایفا می‌کند فقط پیام‌رسانی نه خبرچینی و فضولی!!

به بالای صفحه بردن