بیت «بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟ / بگفت آنگه که باشم خفته در خاک» با کدام گزینه تناسب مفهومی دارد؟

گزینه یک

خفتۀ خاک لحد را که تو ناگه به سر آیی
عجب ار باز نیاید به تن مرده، روانش

گزینه دو

گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست
بسیار سر که در سر مهر و وفا رود

گزینه سه

تا تو به خاطر منی کس نگذشت بر دلم
مثل تو کیست در جهان تا ز تو مهر بگسلم

گزینه چهار

تا دامنِ کفن نکشم زیر پای خاک باور مکن که دست ز دامن بدارمت

گزینه 4

در هر دو بیت، عاشق تا زنده است از عشق یار دست نمی‌کشد.

به بالای صفحه بردن