بیت «گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل / با یاد تو افتادم از یاد برفت آن‌ها» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش می‌سپارم به تو از دست جفای چمنش

گزینه دو

هر‌کس به زبانی صفتِ حمد تو گوید بلبل به غزل خوانی و قُمری به ترانه

گزینه سه

ما را سرِ باغ و بوستان نیست هر‌جا که تویی تفرج آن‌جاست

گزینه چهار

نالیدن بلبل ز نوآموزی عشق است هرگز نشنیدیم ز پروانه صدایی ‌

گزینه 3

مفهوم مشترک سؤال و بیت 3: عاشقان زمانی‌که در خیالِ معشوق باشند دیگر هیچ‌یک از عناصر زیبای طبیعت به چشمشان نمی‌نشیند. بررسی سایر گزینه‌ها: 1- دعا برای حفظ سلامتی معشوق 2- تمام موجودات عالم به زبان و بیان خود به حمد و ستایش خداوند مشغول هستند. 4- رازداریِ عاشقان واقعی در برابر عاشقانِ مدعی که اسرار عشق را در اولین مرتبه فاش می‌کنند. نکته: در ادبیات عرفانی و غنایی، پروانه نماد عاشق حقیقی، بلبل نماد عاشقان مدعی و شمع نماد معشوق است.

به بالای صفحه بردن