در شعر زیر کدام واژه با غلط املایی نوشته شده است؟ «من انسانی هستم میان انسان‌های دیگر بر سیّارۀ مقدّس زمین که بدون حضور دیگران معنایی ندارم / ترجیه می‌دهم شعر شیپور باشد نه لالایی»

گزینه یک

مقدّس

گزینه دو

حضور

گزینه سه

سیّاره

گزینه چهار

ترجیه

گزینه 4

«ترجیح» با این املا درست است و غالباً با «توجیه» اشتباه گرفته می‌شود.

به بالای صفحه بردن