در عبارت زیر «بسمل کردن» به چه معناست؟ «آن‌گاه به خروس سنگدل پرداختم و او را نیز بسمل کردم»

گزینه یک

قربانی کردن

گزینه دو

شرحه‌شرحه کردن

گزینه سه

سوزاندن

گزینه چهار

آسیب رساندن

گزینه 1

«بسمل» مخفف «بسم الله» است که در معنای مجازی «قربانی کردن» است.

به بالای صفحه بردن