در همۀ ابیات، سخن از تواضع است به‌جز ..................

گزینه یک

بلندی از او یافت کو پست شد
در نیستی کوفت تا هست شد

گزینه دو

یکی قطره‌باران ز ابری چکید
خجل شد چو پهنای دریا بدید

گزینه سه

در بن این پردۀ نیلوفری
کیست کند با چو منی همسری؟

گزینه چهار

چو خود را به چشم حقارت بدید صدف در کنارش به جان پرورید

گزینه 3

در گزینه‌های مشترک مفهوم تواضع و محاسن آن آمده، ولی در گزینۀ «3» مفهوم غرور و خودبینی نهفته است.

به بالای صفحه بردن