در چند مورد كلمۀ داخل كمانک از نظر املايی نادرست است؟ الف) تا (خار - خوار) غم عشقت آویخته در دامن کوته‌نظری باشد، رفتن به گلستان‌ها ب) (صلاح - سلاح) کار کجا و من خراب کجا ببین تفاوت‌ ره از کجاست تا به کجا ج) زهی ز بادۀ لعلت در آتش آب زلال يكی ز حلقه‌به‌گوشان حاجب تو (حلال - هلال) د) تا چين سر زلف بتان شد وطن دل عزم سفرش از گذر حب وطن (خواست - خاست)

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 1

فقط در بیت «ج»، واژۀ «حلال» نادرست انتخاب شده است و درست آن «هلال» است. در سایر موارد شکل صحیح کلمه مشخص شده است.

به بالای صفحه بردن