در کدام بیت، آرایۀ «اغراق» دیده‌ نمی‌شود؟

گزینه یک

ز سر بگذشت آب دیده‌اش از سرگذشت من
به هر کس شرح آب دیدۀ گریان خود کردم

گزینه دو

تا چه کند با رخ تو دود دل من
آینه دانی که تاب آه ندارد

گزینه سه

روزی هزار بار بخوانم کتاب صبر
گوشم به توست لاجرم از بر نمی‌شود

گزینه چهار

بار فراق دوستان بس که نشسته بر دلم می‌روم و نمی‌رود ناقه به زیر مَحملم

گزینه 2

گزینۀ نخست: اغراق در میزان اشک خود و شنونده (در حقیقت اغراق در میزان رنجی که کشیده است.) گزینۀ سوم: هزار بار کتاب صبر را می‌خواند! (تازه موفق هم نمی‌شود آن را بیاموزد چون حواسش به یار است.) گزینۀ چهارم: اغراق در سنگینی بارِ دلتنگی و دوری، آنقدر سنگین که شتر حاضر به حمل آن نمی‌شود!

به بالای صفحه بردن