در کدام بیت آرایه‌های «کنایه، استعاره، تشخیص، جناس» به ‌کار رفته است؟ (با تغییر)

گزینه یک

در اين دو هفته که چون گل در اين گلستاني گشاده‌روی تر از راز مي پرستان باش

گزینه دو

ماه را زرد شود روي چو در وي نگري روز را خيره شود چشم چو رخ بنمايي

گزینه سه

ز انتظار شب وصل تو مرا روز گذشت مي‌ندانم که چرا منتظر فردايي

گزینه چهار

من از اين در نروم ز‌آن که گروهي عشّاق روي معشوق بديدند به ثابت رايي

گزینه 2

زردروی شدن : کنایه از ضعف و بیماری، خیره شدن چشم: کنایه از کور شدن / روی ماه و چشم روز: استعاره و تشخیص/ روی و روز: جناس

به بالای صفحه بردن