در کدام بیت «استفهام انکاری» بهتر به‌چشم می‌خورد؟

گزینه یک

باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟

گزینه دو

صبا از من پیامی ده به آن صیاد سنگین دل
که تا گل در چمن باقی است، آزادم کند یا نه؟

گزینه سه

چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس؟
که در سراچه ترکیب تخته بند تنم

گزینه چهار

قافلۀ شب چه شنیدی ز صبح؟ مرغ سلیمان چه خبر از سبا؟

گزینه 3

در ادبیات اگر شاعری کلامش را به‌صورت پرسشی مطرح می‌کند الزاماً قصد او دریافت جواب نیست. بلکه به نیت‌ها و مقاصد مختلفی این سؤالات را مطرح می‌کند، یکی از این مقاصد «استفهام پرسش انکاری» است. در «استفهام انکاری» جواب سؤال منفی است که با هدف تکذیب و انکار مطرح می‌شود. در سؤال بالا هم در گزینۀ «3» این موضوع دیده می‌شود. چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس؟ ← در جواب می‌گوییم به‌هیچ‌وجه نمی‌توان در فضای عالم قدس طواف کرد، وقتی که هنوز انسان وابسته به عالم ماده است.

به بالای صفحه بردن