در کدام گروه، انتساب نویسندگان آن، همگی درست است؟

گزینه یک

(«من زنده‌ام» : مرتضی آوینی) ، («اخلاق محسنی»: حسین واعظ کاشفی)

گزینه دو

(«سمفونی پنجم جنوب» : نزار قبّانی) ، («ارزیابی شتاب‌زده» : نیما یوشیج)

گزینه سه

(«مائده‌های زمینی»: آندره ژید) ، («جوامع الحکایات» : محمد عوفی)

گزینه چهار

(«سیاست‌نامه» : خواجه نظام‌الملک) ، («اسرارالتوحید» : ابوسعید ابوالخیر)

گزینه 3

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1» : «من زنده‌ام» ← از معصومه آباد است. گزینۀ «2» : «ارزیابی شتاب‌زده» ← از جلال آل احمد است. گزینۀ «4» : «اسرار التوحید» ← از محمدبن منور است.

به بالای صفحه بردن