در کدام گروه کلمه غلط املایی دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

لهو و لعب – اغراق و بزرگنمایی – جاه و منزلت – مقرّی و قرآن‌خوان

گزینه دو

صولت و هیبت – متلاطم و ناآرام – حلال احمر – تکریم و بزرگداشت

گزینه سه

تقریض و ستایش – سطور و نوشته‌ها – وقاحت و بی‌شرمی

گزینه چهار

مجروح و زخم‌خورده – ضربۀ کاری – هیعت دولت – غلغله و فریاد

گزینه 1

ویرایش غلط‌های املایی: هلال احمر – تقریظ – هیئت

به بالای صفحه بردن