در کدام گزینه، حذف فعل رخ داده است؟

گزینه یک

تویی رزّاق هر پیدا و پنهان
تویی خلّاق هر دانا و نادان

گزینه دو

چو در وقت بهار آیی پدیدار حقیقت پرده برداری ز رخسار

گزینه سه

الهی فضل خود را یار ما کن ز رحمت، یک نظر در کار ما کن

گزینه چهار

گل از شوق تو خندان در بهار است از آنش نقش‌های بی‌شمار است

گزینه 3

یادمان باشد که پس از مناداها، جمله‌ای حذف شده است: الهی [به من بنگر یا به من گوش کن یا تو را می‌خوانم یا ...]

به بالای صفحه بردن