در کدام گزینه، پدیدآورندۀ همۀ آثار نادرست بیان شده‌اند؟

گزینه یک

«جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات»: حسین واعظ کاشانی - «سه پرسش»: آندره ژید - منظومۀ «خاک آزادگان»: معصومه کاشانی

گزینه دو

«سمفونی پنجم جنوب»: نزار قبانی - «خسرو»: محمود شاهرخی - «قابوس نامه»: عنصرالمعالی

گزینه سه

«دریادلان صف‌شکن»: معصومه آباد - «حملۀ حیدری»: باذل مشهدی- «مزار شاعر»: فرانسوا کوپه

گزینه چهار

منظومۀ «رستم و اشکبوس»: فردوسی - «اخلاق محسنی»: سدیدالدین عوفی - منظومۀ «طوطی و بقال»: سعدی

گزینه 1

جوامع‌الحکایات اثر محمد عوفی بخارایی است. سه پرسش اثر لئو تولستوی خاک آزادگان سروده‌ای است از سپیدۀ کاشانی بررسی سایر گزینه‌ها: خسرو: عبدالحسین وجدانی/ دریادلان صف‌شکن: مرتضی آوینی/ اخلاق محسنی: حسین واعظ کاشفی/ طوطی و بقال: مولوی

به بالای صفحه بردن