در کدام گزینه اثری از «ناصر‌خسرو، جلال آل احمد، محمد بن منور و سهراب سپهری» به‌درستی آمده است؟

گزینه یک

ارزیابی، اسرارالتوحید، سفرنامه، اتاق آبی

گزینه دو

اتاق، ارزیابی شتابزده، سفرنامه، اسرارالتوحید

گزینه سه

اسرارالتوحید، اتاق آبی، ارزیابی شتابزده، سفرنامه

گزینه چهار

سفرنامه، پیرمرد چشم ما بود، اسرارالتوحید، اتاق آبی

گزینه 4

اتاق آبی از سهراب سپهری، ارزیابی شتابزده از جلال آل احمد (*نکته: پیرمرد چشم ما بود بخشی از کتاب ارزیابی شتابزده است.)، اسرارالتوحید از محمد بن منور و سفرنامه از ناصرخسرو است.

به بالای صفحه بردن