در کدام گزینه از آرایۀ تلمیح استفاده نشده است؟

گزینه یک

علي اي هماي رحمت ! تو چه آيتي خدارا ؟
که به ما سوي فکندي همه سايۀ هما را

گزینه دو

نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت
متحيَرم چه نامم شه ملک لافتی را

گزینه سه

برو ای گدای مسکين ! در خانه ي علي زن
که نگين پادشاهی دهد از کرم گدا را

گزینه چهار

به جز از علی که آرد پسری ابوالعجايب؟ که علم کند به عالم شهدای کربلا را

گزینه 1

در گزينۀ «2» به ماجراي جنگ احزاب ( خندق ) اشاره شده است. زماني که علي (ع) عمروبن عبدود رااز بين برد، فرشتگان يک‌صدا گفتند: "لا فتي الّا علي لاسيف الّا ذوالفقار " . در گزينۀ «3» به اين ماجرا اشاره شده است که سائلی به اشارۀ پيامبر به حضور علی رفت. علي در حال نماز خواندن بود و در حالت رکوع انگشتری خود را به سائل داد. شان نزول آيۀ "انّما وليّکم اللّه و رسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلوة ويؤتون الزّکوة وهم راکعون " را هميـــن ماجـــــرا داشته اند. در گزينۀ «4» به شهادت امام حسين (ع) اشاره شده است .

به بالای صفحه بردن