در کدام گزینه واژه‌ای با غلط املایی وجود دارد؟

گزینه یک

طمأنینه: آرامش

گزینه دو

تسلّی: آرامش

گزینه سه

وغب: فرورفتگی اندام

گزینه چهار

ییلاق: سردسیر

گزینه 3

وغب‌←‌وقب

به بالای صفحه بردن