در کدام گزینه واژۀ دو تلفظی آمده است؟

گزینه یک

دیروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ و بار من و تو
امروز می‌آید از باغ، بوی بهار من و تو

گزینه دو

دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ امروز خورشید در دشت، آیینه‌دار من و تو

گزینه سه

با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر جان سپردیم در باغ می‌ماند ای دوست، گل یادگار من و تو

گزینه چهار

چون رود امیدوارم بی‌تابم و بی‌قرارم من می‌روم سوی دریا، جای قرار من و تو

گزینه 3

واژۀ یادگار دو تلفظی است یادْگار ـ یادِگار

به بالای صفحه بردن