در کدام گزینه واژۀ «عهد» را می‌توان دارای «ایهام» دانست؟

گزینه یک

وقتی، شنیده‌ام که وفا کرد روزگار
دیدم به چشم خویش که در عهد ما نکرد

گزینه دو

مجال بستن عهدی به ما نداد سپهر
سحر، شکفته و هنگام شب خزان شده‌ایم

گزینه سه

بگردند یک سر ز عهد و وفا
به بیداد یازند و جور و جفا

گزینه چهار

غفلت پیریم از عهد جوانی بیش است خواب ایّام بهارم به خزان افتاده است

گزینه 1

در عهد ما نکرد: 1ـ در روزگار ما وفا نکرد 2ـ در پیمان و قرار ما وفا نکرد.

به بالای صفحه بردن