در کدام گزینه کلمه غلط املایی وجود دارد؟

گزینه یک

غالب و چیره

گزینه دو

مهیب و ترسناک

گزینه سه

خوانقاه و عبادتگاه

گزینه چهار

هلال احمر

گزینه 3

«خانقاه» به معنای عبادتگاه درویشان است و با این املا درست است.

به بالای صفحه بردن