در کدام یک از گزینه‌های زیر به آیۀ شریفۀ «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ? بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» اشاره شده است؟

گزینه یک

جز از جام توحید هرگز ننوشم
زنی گربه تیغ ستم گردن من

گزینه دو

من ایرانی‌ام آرمانم شهادت
تجلّی هستی است جان کندن من

گزینه سه

من آزاده از خاک آزادگانم
گل صبر می‌پرورد دامن من

گزینه چهار

تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی جدا‌سازی ای خصم سر از تن من

گزینه 2

مفهوم آیۀ شریفه در مورد حیات پس از شهادت جهادگران فی سبیل‌اللّه است، که مردم نباید آن‌ها را مرد‌گانی معمولی بپندارند. این مفهوم زیبا در بیت گزینۀ «2» به‌خوبی دیده می‌شود که شهادت من باعث حیات و زندگی می‌گردد.

به بالای صفحه بردن