در گروه کلمات زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ (سور اسرافیل)، (بدایت و آغاز)، (سیرت و رفتار)، (عداوت و دشمنی)، (نقض و شکستن)، (اصرار و رازها)، (بو و رایحه)، (تلاتم و پریشانی)، (تصلّا و آرامش)، (خطابه و سخنرانی)

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 3

ویرایش غلط‌های املایی: صور / اسرار / تلاطم / تسلّا

به بالای صفحه بردن