شهریار در مصراع «مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ» به کدام ویژگی مولایمان علی – علیه‌السّلام – اشاره می‌کند؟

گزینه یک

محبّت

گزینه دو

مردانگی

گزینه سه

شفاعت

گزینه چهار

عزتمندی

گزینه 3

امام به ابر رحمتی مانند شده است که اگر نبارد (اگر ما را شفاعت نکند) گرفتار دوزخ می‌شویم.

به بالای صفحه بردن