صاحبان هر یک از آثار «الهی‌نامه، اتاق آبی، سیاست‌نامه و گوشوارۀ عرش» به ترتیب چه کسانی هستند؟

گزینه یک

عطار نیشابوری، قیصر امین‌پور، خواجه نظام‌الملک، محمدی اشتهاردی

گزینه دو

سنایی، سهراب سپهری، خواجه نصیرالدین توسی، سید علی موسوی گرمارودی

گزینه سه

سنایی، قیصر امین‌پور، خواجه نصیرالدین توسی، محمدی اشتهاردی

گزینه چهار

عطار نیشابوری، سهراب سپهری، خواجه نظام‌الملک، سید علی موسوی گرمارودی

گزینه 4

الهی‌نامه: اثر منظوم عرفانی از عطار نیشابوری اتاق آبی: اثر منثور سهراب سپهری که شامل خاطرات و نوشته‌های اوست. سیاست‌نامه یا سیرالملوک: اثر منثور خواجه نظام‌الملک دربارۀ فنون کشورداری گوشوارۀ عرش: مجموعه شعرهای آیینی علی موسوی گرمارودی

به بالای صفحه بردن