«صمغی زرد‌رنگ که روغن کمان را از آن می‌گرفتند» معرفی کدم واژه است؟

گزینه یک

خدنگ

گزینه دو

برگستوان

گزینه سه

آبنوس

گزینه چهار

سندروس

گزینه 4

معنی واژه‌های دیگر: خدنگ: چوبی که در صنعت تیرسازی از آن استفاده می‌شده است که به سبب استفادۀ زیاد این لغت خدنگ خود به معنای نوعی تیر هم به‌کار می‌رود. برگستوان: پوششی که در روز جنگ محافظت تن اسب می‌کردند. آبنوس: چوبی سخت و سیاه‌رنگ «سندروس» به همین معناست.

به بالای صفحه بردن