عبارت «نیکوترین اندرز من، این است؛ تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

تا توانی دلی به‌دست آور
دل شکستن هنر نمی‌باشد

گزینه دو

عبادت به جز خدمت خلق نیست
به تسبیح و سجّاده و دلق نیست

گزینه سه

به ترک خدمت پیرمغان نخواهم گفت
چرا که مصلحت خود در آن نمی‌بینم

گزینه چهار

روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم در لباس فقر کار اهل دولت می‌کنم

گزینه 2

مفهوم مشترک: توحید در اصل خدمت کردن به مردم و حل مشکلات آن‌ها است.

به بالای صفحه بردن