فردوسی در بیت «یکی تیر الماس پیکان چوآب/ نهاده بر او چارپّر عقاب» چه نوع تیری را توصیف می‌کند؟

گزینه یک

تیز - زیبا

گزینه دو

سریع‌الحرکت - گران‌قیمت

گزینه سه

زهر‌آگین - شفاف

گزینه چهار

برنده - سریع‌الحرکت

گزینه 4

تیرالماس پیکان یعنی بسیار تیز و برنده و برای بهتر و سریع‌تر حرکت کردن تیر به سمت هدف از پرهای عقاب در انتهای تیر استفاده می‌کردند.

به بالای صفحه بردن