معنای دقیق «توسن» چیست؟

گزینه یک

اسب زرد

گزینه دو

اسب سیاه و سفید

گزینه سه

اسب خال‌دار

گزینه چهار

اسب سرکش

گزینه 4

گزینه‌های دیگر به ترتیب: سمند – ابلق – ابرش

به بالای صفحه بردن