معنای واژۀ «غنا» در کدام گزینه متفاوت است؟

گزینه یک

غرق غنا شو و خمش شرم بدار چندچند در کنف غنای او نالۀ آز می‌کنی

گزینه دو

دوباره راه غنا می‌زند ترانۀ من دوباره می‌شکفد شعر عاشقانۀ من

گزینه سه

یکی باشد غنا و فقر در میزان اهل دل تفاوت نیست در خشکی و دریا آب گوهر را

گزینه چهار

طغیان نفس بیش به وقت غنا شود مار ضعیف بر سر گنج اژدها شود

گزینه 2

در گزینه‌های دیگر «غَنا» به معنای «بی‌نیازی» ولی در این گزینه به معنای «موسیقی» و «غِنا» است.

به بالای صفحه بردن