معنی چند واژه درست است؟ فروغ= پرتو / یله= پشتوانه/ ورطه= گرداب/ خیره= لجوج/ نیلوفری= لاجوردی/ تعلل= درنگ کردن/ زهی = آفرین/ زهره در= بسیار ترسناک/ نمط= روش/ هنگامه= زمانه/ حضیض= جای پست در زمین/ عمارت= آبادانی

گزینه یک

هفت

گزینه دو

هشت

گزینه سه

نه

گزینه چهار

ده

گزینه 4

واژه‌هایی که غلط معنی شده‌اند: هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی یله: آزاد و رها

به بالای صفحه بردن