معنی کدام گزینه نادرست است؟

گزینه یک

مخذول: خوار

گزینه دو

شهناز: از آهنگ‌های موسیقی ایرانی

گزینه سه

لاجرم: بی‌گناه

گزینه چهار

طمأنینه: آرامش

گزینه 3

«لاجرم» به‌معنای «به ناچار» است.

به بالای صفحه بردن