«مفتول» به چه معناست؟

گزینه یک

سیم

گزینه دو

آهن

گزینه سه

مس

گزینه چهار

شیفته

گزینه 1

در درس نیز این واژه برای عینک به کار رفته که معنای «سیم» از آن دریافت می‌شد.

به بالای صفحه بردن