مفهوم «الدهرُ یومان یومٌ لک و یومٌ علیک» از همۀ ابیات دریافت می‌شود، به‌جز .............

گزینه یک

زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر
بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست

گزینه دو

پشت هر غم شادی بنهفته، بنگر آسمان
ابر گریان دارد و خورشید خندان غم مخور

گزینه سه

نیست غم گر به دل از عشق غباری برسد
از پس گرد به ناچار سواری برسد

گزینه چهار

دیروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو امروز می‌آید از باغ بوی بهار من و تو

گزینه 1

عبارت عربی آمده در صورت سؤال می‌گوید: روزگار دو روز است. یک روز با توست و روز دیگر علیه توست. همین مفهوم در گزینه‌های مشترک هم دیده می‌شود، اما بیت گزینه 1 می‌گوید روزگار حتی اگر بزرگ‌ترین و سخت‌ترین بلاها را بر سر من بیاورد، برای من بی‌اهمیت است.

به بالای صفحه بردن