مفهوم عبارت زیر در کدام بیت آمده است؟ "ای کاش عظمت در نگاه تو باشد و نه در آن چیزی که بدان نگاه می‌کنی."

گزینه یک

چنین کز دیده‌ها پوشیده‌اند احوال مجنونم
که گر گردون شوم عریانی من پیرهن دارد

گزینه دو

مگر به دیدۀ مجنون نظر کنی ور نی
چگونه در نظر آید جمال طلعت لیلی

گزینه سه

دیدۀ مغرور ما مشکل پسند افتاده است
ور نه مجنون ناز لیلی از غزالان می‌کشد

گزینه چهار

در جنون عاشقی مردان عاقل، دیده‌اند حالتی از من که صد رحمت به مجنون کرده‌اند

گزینه 2

عبارت سؤال و بیت دوم، به این موضوع اشاره دارند که اگر نوع نگرش آدمی تغییر کند و عاشقانه به همه چیز بنگرد، همیشه زیبایی می‌بیند.

به بالای صفحه بردن