مفهوم عبارت «کُلّ اناءِ یَتَرشّح بما فیه» در همۀ گزینه‌ها به جز گزینۀ ... دیده می‌شود.

گزینه یک

زخاک دان به فلک، رخت گر کشم چه عجب؟!
صفای پیر طریقت، دلیل راه من است

گزینه دو

من مجرم محبت و دوزخ فراق یار
و آه درون به صدق مقالم (=گفتارم) دلالت است

گزینه سه

پاک دامانی چو شمع و نور بارد از رُخت
پاک دامانی دلیلش روی نورانی بود

گزینه چهار

زبان به شکوه از آن بسته‌ام به نزد کسان که ترجمان غم و درد، اشک و آه من است

گزینه 1

مفهوم عبارت سؤال و گزینه‌های (2،3 و4): هر چیزی مطابق ذات و سرشت خود عمل می‌کند و ظاهر، بیانگر و آشکارکنندۀ درون است. ولی در گزینۀ «1» شاعر کمال و ارزشمندی را از هدایت و صفای پیر طریقت و مرشد می‌داند.

به بالای صفحه بردن