نام خالق آثار «مائده‌های زمینی و مائده‌های تازه» و «سه پرسش» به‌ترتیب کدام است؟

گزینه یک

آندره ژيد - تولستوی

گزینه دو

فرانسوا كوپه - لئوتولستوی

گزینه سه

نزار قبانی - فرانسوا کوپه

گزینه چهار

آندره ژید - ویکتور هوگو

گزینه 1

تنها در این گزینه پدیدآورندۀ آثار درست آمده است.

به بالای صفحه بردن