نام پدیدآورندۀ چند اثر به درستی مشخّص نشده است؟ (جوامع الحکایات: محمد عوفی)، (اخلاق محسنی: حسین واعظ کاشفی)، (قابوس‌نامه: عنصرالمعالی)، (من زنده‌ام: معصومه آباد)، (گوشوارۀ عرش: موسوی گرمارودی)، (ارزیابی شتاب‌زده: سهراب سپهری)، (سیاست‌نامه: خواجه نصیرالدّین توسی)

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

دو مجموعه در بین آثار نوشته‌شده وجود دارد که نام پدیدآورندگان آنها اشتباه نوشته شده است. پدیدآورندگان صحیح این موارد: (ارزیابی شتاب‌زده: جلال آل‌احمد)، (سیاست‌نامه: خواجه‌نظام‌الملک توسی)

به بالای صفحه بردن